Forside

Danmarks smukkest beliggende bane

 

Høsterkøb Tennisklub har  fået en dejlig tennisbane.

 

Banen deles med skolen, som har banen i hverdage fra 8-16. Underlaget er kunstgræs. Vi er pt. ca. 150 medlemmer.

 

Til medlemmer: Kontingentopkrævning er netop udsendt primo juli. 250 kr. for første medlem pr. hustand. Yderligere 200 kr. for næste medlem. Ønskes 3 eller flere medlemmer pr. hustand koster det i alt 500 kr. Ønsker man også at spille med gæster koster det 200 kr. pr. husstand. Beløbet skal indbetales inden 1/9 2019 til kubbens konto 8117-4896526. Skriv tydelig afsender på betalingen.


Husk at feje , når I har spillet.

 

NYHEDER:


27/8 Høstturnering

Høstturnering i sognet


Kære medlem og interesserede af vores hyggelige tennisklub 


Børn som voksne: kom og vær med til en hyggelig og forhåbentlig traditionsrig høstturnering. Alle kan deltage - og fokus er på hygge og samvær i vores sogn.


I juniorrækken (op til 18 år) spilles singler. Vi vil evt. opdele denne række efter skøn.

I seniorrækken spilles doubler.


Kampene, der afgøres ved flest partier i løbet af 1 time, aftales indbyrdes mellem puljens deltagere, som også selv reserverer bane hertil. Puljerne skal være færdigspillede senest søndag 13. oktober.


Deltagelse er gratis, og der er flotte præmier til alle puljevindere, som yderligere spiller finaler, også med præmier.


Tilmelding pr. mail senest 8. september til turneringslederen: Joakim.Kofod@gmail.com med oplysning om navn, tlf. nr. og alder (kun juniorer:)). 

Du kan også tilmelde dig uden en doublemakker.


Er du ikke medlem endnu kan du melde dig ind og deltage. Læs mere om medlemsskab på hoesterkoebtennis.dk


Kampprogram fremsendes til deltagerne senest den 10. september.


Troels Gunnargaard og Joakim Kofod vandt forårsturneringen, og det forlyder de igen stiller op og vil hygge med deres modstandere. Arne Rosendahl Lassen vil dog udfordre dem med sit elegante spil med Mik Kristensen på slæb. Vi håber, at mange vil deltage og få nogle hyggelige kampe.


15/8 Nyt fra klubben (læs mere nedenfor)

 

2/6 Se finalisterne fra den sociale doubleturnering (læs mere nedenfor)

Spil på banen - skal læses af alle medlemmer af klubben


Der er en række punkter, som man skal være særlig opmærksom på, når banen benyttes.

NET SKAL TAGES NED

Tennisklubben er ansvarlig for at sætte net op efter skolen har brugt banen. Klubben er endvidere ansvarlig for at tage nettet ned, når skolen skal bruge banen. Det løses ved, at at du som medlem ALTID tager nettet ned, hvis du er den sidste reserverede time, inden skolen skal bruge banen. Det fremgår med lyseblåt i reservationssystemet, hvilke dage skolen skal bruge banen. Dette princip er gældende uanset, hvad der står på en seddel ved banen.


Opbevaring af net

Nettet, håndtaget til nettet, og kost/fejemåtte lægges i den grønne kasse under ståltrappen. Netstolper stilles ved siden af.


Praktik omkring op- og nedtagning

Nettet skal sættes fast til netstolpen og herefter strammes nettet op med håndtaget. Hvis håndtaget er væk - kan en svensknøgle anvendes. Midlertidigt er en svensknøgle fastgjort til den ene netstolpe. Vi går i dialog med skolen omkring opbevaring.


Når nettet skal tages ned, så løsnes nettet en lille smule med håndtaget/svensknøglen, hvorefter man kan lade nettet  falde fra netstolpen.

FEJE BANEN

Her i starten er det vigtigt at feje banen efter hver gang, man har spillet. Derved bliver sandet bedre fordelt, og det kommer længere ned i banen.


Når du fejer, skal du komme mindst 2-3 meter længere ud end linjerne og ende i midten af banen. Se billede nedenfor. 

Status lige nu for banen og klubben

 

Åbningsturnering -

Se finalisterne


Vores matcharrangør Jokum har fremsendt ovenstående billede og udarbejdet følgende indlæg:


Hermed finalisterne i åbningsturneringen. Troels og Jokum til højre vandt efter en spændende og jævnbyrdig kamp over Lars og Michael til venstre med 5/7 6/1 10/7.
Kampen varede mere end 1,5 time, hvor især Lars’ kickserv a’ la Stefan Edberg voldte de to veteraner store problemer.


Vh


JokumDet glæder hele bestyrelsen at første turnering er gennemført i klubben efter den nye bane, og en række medlemmer har haft mulighed for at møde nye mennersker på hyggelig vis og samtidig få rørt sig lidt. Bestyrelsen vender tilbage med nye tiltag til turneringer.


Generalforsamling


Der blve holdt generalforsamling i Høsterkøb Tennisklub den 24. april kl. 19.30 på Høsterkøbvej 23. Referat findes under menupunktet "Om tennisklubben".
Nyt fra klubben 15/8


Kontingentsopkrævning - Reminder

Ca. halvdelen af alle medlemmer har endnu ikke betalt deres kontingent. Fristen er 1. september. Læs mere på øverst på denne side om kontingent og betaling.


Landsbyfest

Høsterkøb Tennisklub har en stand til Landsbyfesten den 24. august fra 12-16 ved kirken. I er alle meget velkomme til at kigge forbi standen, hvor det vil være muligt at vise, hvor godt et boldøje man her. Præmier til primært børn:)


Kom til den hyggelige Landsbyfest - det vil du ikke fortryde.


Tennis-formiddags-fest

I anledning af Landsbyfesten arrangerer tennisklubben en lille fest. Alle er velkommen fra 10-12 den 24. august på tennisbanen. Fra 10-11 er det muligt at vinde en øl/sodavand til Landsbyfesten, hvis man kan tage et parti fra et bestyrelsesmedlem. Fra 11-12 vil der være en servekonkurrence. Imellem konkurrencerne vil det være muligt at slå bolde med andre medlemmer.


Der vil være lidt drikkevare og is til børn.


Vi håber at se så mange som muligt! 


Høstturnering

Vi har fået flere positive tilbagemeldinger på doubleturneringen før sommerferien, og vi vil derfor gentage succesen. I modtager snarligt invitation. Aktuelt omkring banen:

 

1. Der arbejdes på bænke og borde ved banen. Tegninger er udarbejdet og fremsndt til kommune. Der er nu dialog med kommune.

 

2. Fortsæt med at feje banen - på sigt vil sandet være endnu mere fordelt og gået ned i banen

 

3. Der skal findes en mere varig løsning omkring opbevaring af håndtag/net/stolper/koste, så de ikke forsvinder

 

Konstaterede mangler:

A. Det er svært ved at få stolperne op - i givet fald må man lade dem står

 

B. Man kan nogle gange ikke fæstne midten af nettet fast til jorden

 

C. Der mangler et stort højt net på bagsiden mod skoven

 

Klubben er i en konstruktiv dialog med skolen og kommunen omkring udvalgte af ovenstående punkter. Det tænkes i første omgang på opbevaring af net/stolper, bænke/borde, rengøring, opsætning af net, skraldespande mv.

 


Følg Høsterkøb Tennisklub på Facebook