Forside

Høsterkøb Tennisklub                               


24 april 2023

Høsterkøb Tennisklub byder velkommen til 2023 sæsonen.

 

Vi tilbyder i år træning til både børn og voksne medlemmer af klubben og børn fra Høsterkøb Skole.

Træningstider:

Børn i alderen 5-7 år træner lørdag fra 8-9. Første gang bliver den 6. maj. Hold A.

Børn i alderen 8-9 år træner lørdag fra 9-10. Første gang bliver den 6. maj. Hold B.

Børn/unge i alderen 10-12 træner lørdag fra 10-11. Første gang den 6. maj. Hold C.

Børn/unge i alderen 13-15 træner lørdag fra 11-12. Første gang den 6. maj. Hold D.

Voksne begyndere træner tirsdag fra 18-19. Første gang bliver den 2. maj. Hold E.

Voksne let øvede og øvede træner tirsdag fra 19-20. Første gang den 2. maj. Hold F.

Voksne begyndere træner onsdag fra 18-19. Første gang bliver den 3. maj. Hold G.

Voksne let øvede og øvede træner onsdag fra 19-20. Første gang den 3. maj. Hold H.

I alt vil der være 8 gange træning før sommerferien og 8 gange efter.

Vær opmærksom på at klubben vurderer og sætter træningsholdene efter tilmeldingerne. Derfor kan der forekomme små ændringer på tiderne.

 

Gratis træning og spiløvelser for både børn og voksne

Afhængigt af interessens omfang vil der herudover blive tilbudt gratis træning og spiløvelser om lørdagen fra kl. 12 til 14 startende fra den 20. maj.

Træningen er for begyndere og let øvede/øvede, man skal minimum være 15 år gammel.

Målet for den gratis træning er naturligvis at få spillet tennis og for det sociale; at lære hinanden at kende i klubben.

 

Eventuel aflysning af træning i tilfælde af dårligt vejr sker på vores Facebook side.

I tilfælde af dårligt vejr er det træneren, som bestemmer, om træningen aflyses.

 

Træner

Vi er glade for igen i år at kunne præsentere Alex David Givskov som træner.

Han er 42 år, har gennemgået trænerkurserne K1-4, er cheftræner i Ådalsparken TK, og er træner i Hørsholm Rungsted Tennisklub, og har været træner i KB, m.fl. Alex har desuden en kandidatgrad i fysik fra KU.

På grund af sit arbejde kan Alex dog ind til videre ikke tilbyde træning tirsdag og onsdag før kl. 18.

Derfor er børnetræningen flyttet til lørdag formiddag.

Kontingentet i Høsterkøb Tennisklub er i 2023 uændret fra sidste år.

Det vil sige, at kontingentet er 250 kr. for 1 person i en familie, 450 kr. for 2 personer i en familie og 500 kr. for 3. personer eller flere i en familie. Ved at betale yderligere 200 kr. kan du invitere gæster med til at spille.

Indmeldelse og betaling af kontingent fremgår af hjemmesiden under ”Medlem”.

Husk at angive fornavn, efternavn og fødselsdato for hver person, der indmeldes.

Der kan betales med Mobile Pay (12 39 55) eller via kontooverførsel.

 

Træning for børn koster 797 kr. for hele sæsonen – 16 timer.

Træning for voksne koster 1.042 kr. for hele sæsonen – 16 timer.

Der er mindst 4 og højst 7 spillere på hvert træningshold. Så får I mest ud af det.

 

Tilmelding og betaling

Du tilmelder dig træningen ved at sende en mail til hoesterkoebtennis@gmail.com med oplysning om navn, alder og hold.

Betaling bedes foretaget via mobilepay på 12 39 55 inden første træning – husk at angive navn på spiller!

Tilmeldingerne er bindende for hele sæsonen, og der betales ikke penge retur.

Børn fra Høsterkøb Skole (som ikke er medlem via husstanden), her koster det kr. 997 (som både dækker træning kr. 797 og medlemskab til kr. 200).

Individuelle aftaler med træneren vil også være muligt. Kontakt træneren herom.

I løbet af sæsonen vil der blive tilbudt forskellige arrangementer og turneringer for både børn, unge og voksne. Se hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen


 

  

Spil på banen - skal læses af alle medlemmer af klubben


Der er en række punkter, som man skal være særlig opmærksom på, når banen benyttes.

FEJE BANEN

Det er vigtigt at feje banen efter hver gang, man har spillet. Derved bliver sandet bedre fordelt, og det kommer længere ned i banen.


Når du fejer, skal du komme mindst 2-3 meter længere ud end linjerne og ende i midten af banen. Se billede.NET SKAL TAGES NED

Tennisklubben er ansvarlig for at sætte net op efter skolen har brugt banen. Klubben er endvidere ansvarlig for at tage nettet ned, når skolen skal bruge banen. Det løses ved, at at du som medlem ALTID tager nettet ned, hvis du er den sidste reserverede time, inden skolen skal bruge banen. Det fremgår med lyseblåt i reservationssystemet, hvilke dage skolen skal bruge banen. Dette princip er gældende uanset, hvad der står på en seddel ved banen.


Opbevaring af net

Nettet, håndtaget til nettet, og kost/fejemåtte sættes ind i skuret tættest på Nedenomsvej.


Praktik omkring op- og nedtagning

Nettet skal sættes fast til netstolpen og herefter strammes nettet op med håndtaget. Hvis håndtaget er væk - kan en svensknøgle anvendes.


Når nettet skal tages ned, så løsnes nettet en lille smule med håndtaget/svensknøglen, hvorefter man kan lade nettet  falde fra netstolpen.