Forside

Danmarks smukkest beliggende bane


Høsterkøb Tennisklub har fået en dejlig tennisbane, hvor vinden stort set aldrig mærkes, og man kan i stedet nyde spillet og de naturskønne omgivelser.

 

Banen deles med skolen, som normalt har banen i hverdage fra 8-16.  Underlaget er kunstgræs. Vi er pt. ca. 160 medlemmer.

 

Husk at feje , når I har spillet.


NYHEDER:


9/4 Banen er ÅBEN!

Fra på mandag den 12. april er banen åben for spil. Bookingsystem er opdateret.


Lad os nyde vores dejlige spil på vores smukke bane i grønne omgivelser og uden så meget vind.


Der er børnetræning både i foråret og efteråret - vi har modtaget 8 tilmeldinger, men der er stadig plads til flere børn. Se nyhed nedenfor.6/4 - Generalforsamnling den 22. april 2021

Kære medlemmer i Høsterkøb Tennisklub


Der holdes generalforsamling i Høsterkøb Tennisklub torsdag den 22. april kl. 18.00 på banen. Alle medlemmer er velkommen. Der plejer at være begrænset fremmøde, og derfor burde forsamlingsforbuddet ikke give problemer. Og vi finder en løsning indenfor restriktionerne, hvis det skulle ske.


Dagsorden vil ifølge vedtægterne være:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning med input fra den øvrige bestyrelse
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag.
    - Forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være indsendt til klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til hoesterkoebtennis@gmail.com)
  6. Valg til bestyrelsen (Joakim Kofod og Troels Gunnergaard er på valg, mens Michael Veith som trådte ind i bestyrelsen i 2020 skal vælges ind)
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at man søger et eller flere medlemmer, som kan hjælpe med 1) koordinering af børnetræning samt 2) en kasserer i klubben. Kontakt meget gerne Mik Kristensen på telefon 40189104, hvis du er interesseret."


Med venlig hilsen


Bestyrelsen i Høsterkøb Tennisklub


6/4 - Banen er lukket

Kommunen definerer banen som skole idrætsanlæg, hvorfor banen ikke generelt er åben endnu grundet Corona.  Banen havde åbnet i Påskedagene, og der forsøges at tage en dialog med kommunen omkring anvendelse af banen evt. i weekender.


2/4 - Træning til børn i foråret og efteråret 2021

Vi gentager succesen fra efteråret 2021 og tilbyder træning i 2021.

Se mere her.


14/10 - Nye skure ved tennisbanen

Vores nye bestyrelsesmedlem Michael Veith er startet hårdt ud - og med hjælp fra Troels og Jokum er der blevet gravet ud i skrænten, og to nye skure er blevet sat op ved banen. Koste, net og stolper skal fremover placeres i det første skab, som vil være ulåst. Det andet skab vil indeholde net, bolde mv. til træning og vil være aflåst. Det kan endvidere nævnes, at Troels har sikret, at koste og stopler igen fungerer.


14/10 - Høstturnering

I løbet af turneringen blev der afviklet en række hyggelige kampe. Vi vil gerne opfordre alle til at deltage i forårets turnering. Det er hyggeligt, og man vil med garanti få nogle gode kampe samt få muligheden for at lære nogle lokale bedre at kende. På klubbens facebook side kan man læse, hvem som løb af med sejren.


20/9 2020 - Børnetræning forlænges

Træning for børn tirsdag og onsdag forlænges, så det gælder hele september og afhængig af vejr fortsætter træning også i den første uge i oktober afhængig af vejr. Det aftales med træneren, som melder ud til forældrene. Der har været stor tilslutning, og vi håber børnene har haft  glæde af træningen.


Betaling for de første fem gange (frem til den 15./16. september) var 250 kr. (200 kr. hvis man ikke nåede den første træning). For forlængelse koster det 50 kr. pr. gang dvs.150 kr., hvis træningen forlænges til og med den første uge af oktober. Betaling for træning sker til træneren Maries Mobile Pay 51 31 78 39.31/8 2020 - Høstturnering 2020


Kære alle medlemmer


I indbydes til at deltage i årets hyggelige høstturnering.

Der spilles doubler i 2 puljer. Kampene afgøres ved bedst af 3 sæt med matchtiebreak i evt. 3. sæt (tiebreak til 10).


Deltagerne aftaler indbyrdes spilletidspunkt og reserverer banen.

Puljerne skal være færdigspillede senest 15. oktober. Herefter spiller puljevinderne finale.


Deltagelse er gratis, og der er flotte præmier til nummer 1 og 2 i puljerne og yderligere præmier til finalisterne.


Tilmelding pr. mail senest søndag 6. september til Joakim.Kofod@gmail.com med oplysning om tlf.nr.

Kampprogram sendes ud til deltagerne og vil også kunne findes på hoesterkoebtennis.dk.


Har du ikke en makker, er du også meget velkommen til at melde dig til, så vil vi prøve at matche dig med et andet medlem.


Lars Georg Rust og Lars Herlow vandt den seneste turnering, men har de stadig formen til at kunne vinde endnu engang? Fire bestyrelsesmedlemmer stiller op for at sikre, at de ikke vinder uden kamp:)


Med venlig hilsen

Jokum Kofod

Høsterkøb Tennisklub31/8 2020 - Makkerbørs

Mangler du en makker, er der nu mulighed for at koble op med et andet medlem her på hjemmesiden. Du skal oplyse navn, alder(ca), mailadresse, om man er begynder, let øvet eller øvet, så ligger vi oplysninger ud på hjemmesiden under "Medlem". Oplysningerne sendes ind via "Kontakt".31/08 2020-Træning til børn - kræver hurtig tilmelding (hold B er overtegnet)

To ud af fem træninger er afholdt, og der har været en massiv interesse for tiltaget. 19 børn er foreløbig tilmeldt.

Se information om træning (link)


26/6 Mulighed for træning

Det vil være muligt at få privat træning i klubben. Træneren er Marie Kokfelt og kan kontaktes på mail: m.kokfelt@gmail.com

Marie er fra Høsterkøb og har gået på samt været vikar på Høsterkøb Skole. Hun er tidligere elitespiller. Det koster 225 kr. for en person. Er man flere koster det 150 kr. pr. person. Træneren medbringer bolde mv. Afregning sker til træneren.


Efter sommerferien forventes det at tilbyde træning på hold for børn og voksne.6/8-20 Kontingentopkrævning 2020


Til medlemmer: Kontingentopkrævning er  udsendt april 2020. 250 kr. for første medlem pr. husstand. Yderligere 200 kr. for næste medlem. Ønskes 3 eller flere medlemmer pr. husstand koster det i alt 500 kr. Ønsker man også at spille med gæster koster det ekstra 200 kr. pr. husstand. Beløbet skal indbetales inden 1/6 2019 til kubbens konto 8117-4896526. Skriv tydelig afsender (dvs. fulde navn) på betalingen.


30/4-20 Banen er åben!


Kommunen har meddelt, at vi gerne må genåbne tennisbanen. Da skolen bruger banen som "klasseværelse" grundet Corona, så må banen ikke bruges mellem 7-17 på hverdage. Bookingsystem er opdateret.


Vi følger kommunens rammer for genåbning:


Kontrolleret åbning for udendørsaktiviteter
Sundhedsmyndighederne har den 20. april 2020 tilpasset deres anbefalinger, så det nu er muligt at åbne for visse udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Udgangspunktet er, at der ikke må være kropskontakt.

Rudersdal Kommune følger anbefalingerne og åbner derfor visse dele af idræts- og fritidslivet og kommunens udendørs faciliteter/anlæg. Det sker i gensidig respekt og med overholdelse af retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og de landsdækkende organisationer DIF/DGI/DUF. Læs retningslinjer og anbefalinger på: https://politi.dk/corona/

De generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne skal overholdes ved brug af kommunens idræts- og fritidsaktiviteter. Det betyder:

At man ikke må samles flere end ti personer
At man skal holde en afstand på minimum to meter til andre personer
At man skal være særligt opmærksom på håndhygiejne. Brug håndsprit hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed. Gå straks hjem selv ved milde symptomer
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen


Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer, diskos, kugler eller golfkøller), anbefales det, at der kun benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
Klubhuse, omklædnings-, toilet- og badefaciliteter ikke er tilgængelige.

For specifikke anbefalinger for hvordan de forskellige udendørsaktiviteter uden kropskontakt bedst kan gennemføres i en forsigtig og kontrolleret åbning, henvises der endvidere til de respektive idrætsforbunds anbefalinger.

Særligt skal bemærkes, at Dansk Boldspilunion (DBU) har meldt ud, at fodbold og amerikansk fodbold betragtes som en kontaktsport og at tidligere udmeldinger om, at aktiviteter, herunder holdtræning i både store og små grupper, fastholdes. Det betyder, at de fortsat ikke må finde sted, før der er nye anbefalinger og regler fra myndighederne.

Rudersdal Kommune følger disse anbefalinger, hvorfor der fortsat er lukket for al, både foreningsorganiseret og kommerciel fodboldaktivitet, herunder også amerikansk fodbold.

Rudersdal Kommune ønsker at gøre opmærksom på, at foreningerne fortsat har ret til IKKE at genåbne aktiviteter på ovennævnte vilkår, hvis foreningen fortsat ønsker at fastholde en mere restriktiv tilgang til at udøve udendørs aktiviteter. Den delvise åbning er med andre ord frivillig.


Vi følger samtidig Dansk Tennisforbundsretningslinjer:

https://tennis.dk/anbefaling-udendoers-baner-corona/


6/4 - Nye medlemmer er velkommen

Læs mere under "Medlem"


15/8-19 Nyt fra klubben (læs mere nedenfor)

 

2/6 Se finalisterne fra den sociale doubleturnering (læs mere nedenfor)

Spil på banen - skal læses af alle medlemmer af klubben


Der er en række punkter, som man skal være særlig opmærksom på, når banen benyttes.

NET SKAL TAGES NED

Tennisklubben er ansvarlig for at sætte net op efter skolen har brugt banen. Klubben er endvidere ansvarlig for at tage nettet ned, når skolen skal bruge banen. Det løses ved, at at du som medlem ALTID tager nettet ned, hvis du er den sidste reserverede time, inden skolen skal bruge banen. Det fremgår med lyseblåt i reservationssystemet, hvilke dage skolen skal bruge banen. Dette princip er gældende uanset, hvad der står på en seddel ved banen.


Opbevaring af net

Nettet, håndtaget til nettet, og kost/fejemåtte lægges i den grønne kasse under ståltrappen. Netstolper stilles ved siden af.


Praktik omkring op- og nedtagning

Nettet skal sættes fast til netstolpen og herefter strammes nettet op med håndtaget. Hvis håndtaget er væk - kan en svensknøgle anvendes. Midlertidigt er en svensknøgle fastgjort til den ene netstolpe. Vi går i dialog med skolen omkring opbevaring.


Når nettet skal tages ned, så løsnes nettet en lille smule med håndtaget/svensknøglen, hvorefter man kan lade nettet  falde fra netstolpen.

FEJE BANEN

Her i starten er det vigtigt at feje banen efter hver gang, man har spillet. Derved bliver sandet bedre fordelt, og det kommer længere ned i banen.


Når du fejer, skal du komme mindst 2-3 meter længere ud end linjerne og ende i midten af banen. Se billede nedenfor. 

Status lige nu for banen og klubben

 

Åbningsturnering -

Se finalisterne


Vores matcharrangør Jokum har fremsendt ovenstående billede og udarbejdet følgende indlæg:


Hermed finalisterne i åbningsturneringen. Troels og Jokum til højre vandt efter en spændende og jævnbyrdig kamp over Lars og Michael til venstre med 5/7 6/1 10/7.
Kampen varede mere end 1,5 time, hvor især Lars’ kickserv a’ la Stefan Edberg voldte de to veteraner store problemer.


Vh


JokumDet glæder hele bestyrelsen at første turnering er gennemført i klubben efter den nye bane, og en række medlemmer har haft mulighed for at møde nye mennersker på hyggelig vis og samtidig få rørt sig lidt. Bestyrelsen vender tilbage med nye tiltag til turneringer.


Generalforsamling


Der blve holdt generalforsamling i Høsterkøb Tennisklub den 24. april kl. 19.30 på Høsterkøbvej 23. Referat findes under menupunktet "Om tennisklubben".
Nyt fra klubben 15/8


Kontingentsopkrævning - Reminder

Ca. halvdelen af alle medlemmer har endnu ikke betalt deres kontingent. Fristen er 1. september. Læs mere på øverst på denne side om kontingent og betaling.


Landsbyfest

Høsterkøb Tennisklub har en stand til Landsbyfesten den 24. august fra 12-16 ved kirken. I er alle meget velkomme til at kigge forbi standen, hvor det vil være muligt at vise, hvor godt et boldøje man her. Præmier til primært børn:)


Kom til den hyggelige Landsbyfest - det vil du ikke fortryde.


Tennis-formiddags-fest

I anledning af Landsbyfesten arrangerer tennisklubben en lille fest. Alle er velkommen fra 10-12 den 24. august på tennisbanen. Fra 10-11 er det muligt at vinde en øl/sodavand til Landsbyfesten, hvis man kan tage et parti fra et bestyrelsesmedlem. Fra 11-12 vil der være en servekonkurrence. Imellem konkurrencerne vil det være muligt at slå bolde med andre medlemmer.


Der vil være lidt drikkevare og is til børn.


Vi håber at se så mange som muligt! 


Høstturnering

Vi har fået flere positive tilbagemeldinger på doubleturneringen før sommerferien, og vi vil derfor gentage succesen. I modtager snarligt invitation. Aktuelt omkring banen:

 

1. Der arbejdes på bænke og borde ved banen. Tegninger er udarbejdet og fremsndt til kommune. Der er nu dialog med kommune.

 

2. Fortsæt med at feje banen - på sigt vil sandet være endnu mere fordelt og gået ned i banen

 

3. Der skal findes en mere varig løsning omkring opbevaring af håndtag/net/stolper/koste, så de ikke forsvinder

 

Konstaterede mangler:

A. Det er svært ved at få stolperne op - i givet fald må man lade dem står

 

B. Man kan nogle gange ikke fæstne midten af nettet fast til jorden

 

C. Der mangler et stort højt net på bagsiden mod skoven

 

Klubben er i en konstruktiv dialog med skolen og kommunen omkring udvalgte af ovenstående punkter. Det tænkes i første omgang på opbevaring af net/stolper, bænke/borde, rengøring, opsætning af net, skraldespande mv.